సామూహిక శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం -14-2-16 ఆదివారం ఉదయం 9 గం లకు

ఉయ్యూరుశ్రీ సువార్చలాంజ నేయ స్వామి వారి దేవాలయం లో,పవిత్ర  మాఘమాసం లో  14-2-16 ఆదివారం రధ సప్తమి రోజున ఉదయం 9గం లకు సామూహికంగా పాలు పొంగించి పొంగలి వండే  కార్యక్రమం ,తరువాత సామూహిక శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఏర్పాటు చేయ బడింది .పొన్నూరు  సంస్కృత కళాశాల రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపాల్ శ్రీ తూములూరు శ్రీ దక్షిణా మూర్తి శాస్త్రి గారు(పొన్నూరు ) రచించిన ”శ్రీరామ వాణి ”పుస్తకాన్ని శ్రీ కోనేరు చంద్ర శేఖర రావు(ఉయ్యూరు) గారి సౌజన్యం తో సరసభారతి తరఫున19 వ పుస్తకం గా  ముద్రించి వ్రతం తరువాత శ్రీ దక్షిణా మూర్తిగారి గారి ధార్మిక ప్రసంగానంతరం వారిచే ఆవిష్కరింప బడుతుందని  తెలియ జేస్తున్నాము . వ్రతం   లో పాల్గొన దలచిన భక్తులు అర్చక స్వామిని ముందుగా సంప్రదించి పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలని మనవి .

 

Inline image 1    Inline image 2

                                             గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -ఆలయ ధర్మ కర్త ,-3-2-16
                                                 మరియు భక్త బృందం

హనుమద్గీతా సమావళి

డా.శ్రీ జి వి పూర్ణ చంద్ మూడు రోజులక్రితం నాకు ఫోన్ చేసి తనవద్ద బాగ్గా శిధిలావస్థలో  ఉన్న కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ దగ్గరున్న తమిరిసె గ్రామవాసి శ్రీ బ్రహ్మా భట్ల రామసూరి గారి పుత్రుడు శ్రీ పట్టాభి రామయ్య గారు రచించిన 61పద్యాల ”హనుమద్గీతా సమావళి”అనే చిన్న పుస్తకం ఉందని ,అందులోని పద్యాలు మృదు మధురంగా ఉన్నాయని ,నాకు పంపిస్తున్నానని చెప్పి పంపగా ఇవాళ చేరింది .అద్భుతమైన హనుమగానం అందులో వినిపించింది  శ్రీ పూర్ణ చంద్ కు క్రుతజ్ఞతలు తెలియ జేస్తూ ,.దాన్ని స్కాన్ చేసి మీ అందరికీ అంద జేస్తున్నాను .శ్రీ హనుమ గీతా సమావళి ని మీరూ అనుభ వించి , ఆనందించండి -దుర్గా ప్రసాద్ .samavali4 001 samavali5 001 samavali7 001 samavali-9 001 saavali6 001 samavali 2 001 samavali 3 001 samavali 8 001 samavali-1 001

14-1-16 గురువారం భోగి పండుగ సందర్భం గా ఉయ్యూరు లోని శ్రీ సువర్చలాంజనేయ స్వామి దేవాలయం లో ఉదయం 10గం లకు శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ ,శ్రీ గోదా రంగనాధ స్వామి వార్ల శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ చిత్ర మాలిక

14-1-16 గురువారం భోగి పండుగ సందర్భం గా ఉయ్యూరు లోని శ్రీ సువర్చలాంజనేయ స్వామి దేవాలయం లో ఉదయం 10గం లకు శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ ,శ్రీ గోదా రంగనాధ స్వామి వార్ల శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ చిత్ర మాలిక

 

https://plus.google.com/u/0/photos/115752370674452071762/albums/6239546468731155009?cfem=1

10-1-16ఆదివారం శ్రీ మైనేని గోపాల కృష్ణ (అమెరికా )గారి 81వ పుట్టిన రోజున ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చాలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం లో స్వామి వారలకు ఉదయం 5-30గం లకు ధనుర్మాస సందర్భంగా ”అరిసెలతో”ప్రత్యెక పూజ దృశ్యాలు 

10-1-16ఆదివారం శ్రీ మైనేని గోపాల కృష్ణ (అమెరికా )గారి 81వ పుట్టిన రోజున ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చాలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం లో స్వామి వారలకు ఉదయం 5-30గం లకు ధనుర్మాస సందర్భంగా ”అరిసెలతో”ప్రత్యెక పూజ దృశ్యాలు

https://plus.google.com/u/0/photos/115752370674452071762/albums/6237980318117273121

సామూహిక శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ,శ్రీ రామ వాణి ”పుస్తకా విష్కరణ

ఉయ్యూరుశ్రీ సువార్చలాంజ నేయ స్వామి వారి దేవాలయం లోపవిత్ర  మాఘమాసం లో  14-2-16 ఆదివారం రధ సప్తమి రోజున ఉదయం 9గం లకు సామూహికంగా పాలు పొంగించి పొంగలి వండే  కార్యక్రమం ,తరువాత సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఏర్పాటు చేయ బడింది .పొన్నూరు  సంస్కృత కళాశాల రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపాల్ శ్రీ తూములూరు శ్రీ దక్షిణా మూర్తి శాస్త్రి గారు(పొన్నూరు ) రచించిన ”శ్రీరామ వాణి ”పుస్తకాన్ని శ్రీ కోనేరు చంద్ర శేఖర రావు(ఉయ్యూరు) గారి సౌజన్యం తో సరసభారతి తరఫున ముద్రించి వ్రతం తరువాత శ్రీ దక్షిణా మూర్తిగారి గారి ధార్మిక ప్రసంగానంతరం వారిచే ఆవిష్కరింప బడుతుందని  తెలియ జేస్తున్నాము .వ్రత0  లో పాల్గొన దలచిన భక్తులు అర్చక స్వామిని ముందుగా సంప్రదించి పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలని మనవి .

                                             గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -ఆలయ ధర్మ కర్త ,
                                                 మరియు భక్త బృందం

ధనుర్మాస ప్రత్యెక కార్యక్రమాలు

ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో ధనుర్మాస సందర్భం గా 14-1-16 గురువారం భోగి పండుగ నాడు ఉదయం 5-30 గం లకు స్వామి వారలకు కాయ గూరలతో ప్రత్యెక పూజ (శాకంబరి పూజ )

           ఉదయం 9-30 గం లకు శ్రీ సువర్చాలాంజ నేయస్వామివారాలకు శ్రీ గోదా దేవీ రంగనాధ స్వాములకు శాంతి కల్యాణమహోత్సవం
15-1-16 శుక్రవారం సంక్రాంతి పండుగ -ఉదయం 6 గం లకు స్వామి వారలకు పూజ,” కాయగూరల కదంబ ప్రసాద ”వినియోగం
భక్తులు ఈకార్యక్రమాలఒ పాల్గొని స్వామి వారల అనుగ్రహ పాత్రులు కా గోరుతున్నాము
16-1-16 శనివారం -కనుము పండుగ
సంక్రాంతి శుభా కాంక్షలతో
                              గబ్బిట  దుర్గా ప్రసాద్ -ఆలయ ధర్మ కర్త మరియు భక్త బృందం