ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం లో శ్రీహనుమజ్జయంతి కార్యక్రమ ఆహ్వాన పత్రం

hanumajjayanti1 001 hanumajjayanti2 001

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

శ్రీరామనవమి వేడుకలు – శ్రీ సువర్చలాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో

కృష్ణాజిల్లా ఉయ్యూరులో వేచేసిన శ్రీ సువర్చలాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి.వైఖానసశాస్త్ర ఆగమము ప్రకారం ఆలయ అర్చకస్వామి ఆలయ ధర్మకర్తలు గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ , ప్రభావతి దంపతులతో సీతారాముల కళ్యాణం నిర్వహించారు. భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చి రాములోరి కళ్యాణం తిలకించారు

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under దేవాలయం

బ్రహ్మతత్త్వ చైతన్య స్వరూపం

Added At : Sat, 03/21/2015 – 23:53

రామతాపనీయ ఉపనిషత్తులో ఈ కింది శ్లోకం ఉంది.
చిన్మయస్యాద్వితీయస్య నిష్కలస్యాశరీరిణ:|
ఉపాసకానాం కార్యార్థం బ్రహ్మణో రూప కల్పనా||
అద్వితీయమైన బ్రహ్మతత్త్వం కేవలం చైతన్య స్వరూపమైనది, ఎలాంటి అవయవాలు, శరీరం లేనిది అయినా ఉపాసకులు తమ కోరికల సిద్ధికొరకు ఏదో ఒక రూపాన్ని కల్పిస్తారు అని దీని అర్థం. మరొక స్మృతిలో ఇలాంటి శ్లోకమే ఉంది.
అగ్నిర్దేవో ద్విజాతీనాం మునీనాం హృదిదైవతం|
ప్రతిమా స్థూలబుద్ధీనాం సర్వత్ర విదితాత్మనామ్‌||
ద్విజులందరూ అగ్నిని (యజ్ఞం)లో ఆరాధించేవారు. మునులు తమ బుద్ధిలోనే దేవుణ్ణి ధ్యానిస్తారు. మందబుద్ధి కలవారికి ఒక ప్రతిమ కావాలి. జ్ఞానులైతే సర్వత్రా బ్రహ్మనే చూస్తారు అని దీని అర్థం. దేవుని తత్త్వాన్ని ఆలోచించే ఓపిక లేక ఏదో కోరికలతో తృప్తిపడే మామూలు మనుషు లకు ఒక ప్రతిమ కావాలి. ఈ విధంగా విగ్రహాన్ని ఆరాధించడం అనే ఆచారం వచ్చింది.
విగ్రహం అంటే విశేషంగా గ్రహించడం అని అర్థం. దేవుణ్ణి గూర్చిన భావనే విగ్రహంగా మారుతుంది. ిఠ| d|శ ుౌ గుd శి|-ుప| షఠ| dు ుౌ గుd. ఇదొక ఆధ్యాత్మిక సాధనం.
ఉపనిషత్తుల్లో విగ్రహారాధన గూర్చి చెప్పలేదు. అంటే బహుశా ఇది తరువాతి కాలంలో లేదా ఇతర సంప్రదాయాలనుంచీనో వచ్చిన ఆచా రం. బుద్ధుడు క్రీ.పూ. 6వ శతాబ్దికి చెందిన వాడు. అలాగే వర్ధమాన జైనుడు కూడా. బుద్ధుడు కేవల విజ్ఞానవాదాన్ని చెప్పాడు. వైదిక ఆచారాల్ని, పూజిల్ని సమర్థించలేదు.
అయినా కాలరక్రమేణా బౌద్ధులే అతిపెద్ద బుద్ధ విగ్రహాన్ని స్థాపించడం చరిత్రలో చూడగలం (ఉదా హరణకు ఇటీవల ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో ప్రపం చంలోనే మిక్కిలి పెద్దవైన బుద్ధస్తూపాల్ని తాలి బాన్లు ధ్వంసం చేయడం చూశాం.) అలాగే జైనులు కూడా అతిపెద్ద విగ్రహాన్ని నిర్మించారు. (శ్రావణ బెళగొళ మొదలైనవి). ఈ ఆచారం బహుశా హిందువులపై ప్రభావం చూపి ఉండ వచ్చు.
మనుషులకన్న అపారమైన కోరికలు కూడా ఒక కారణం. శ్రీకృష్ణుడు నిర్మొహమాటంగా చెపుతాడు – కామై: తై: తై: హృతజ్ఞానా: ప్రపద్యంతేన్య దేవతా: పూజిస్తూ ఉంటారు అని అర్థం. ఒకరి పూజాగదిలో ఇరవై దేవతా చిత్రాలుంటే ఆ వ్యక్తి అన్ని కోరికలతో ముడిపడి ఉంటాడని అర్థం. కోరికల్ని క్రమక్రమంగా వదిలేయాలని వేదాంతం చెబుతుంది. అయినా నడిరేయి ఏ జాములోనైనా దేవుణ్ణి దిగి రమ్మని కోరడం, అమ్మవారు అయ్యవారి ఒడిలో పడుకొని ఉన్న సందర్భంలో కూడా ‘విభునకు నా మాట వినిపించమ్మా’ అని కోరడం మనిషి మనస్తత్వం.
సనాతన ధర్మం వీటిని ఖండించలేదు కాని ప్రతి సందర్భం లోనూ ఈ స్థాయి నుండి పైకి ఎదగాల్సి ఉందని మనిషికి చెబుతుంది. దేవుళ్ల కల్యాణాలు చేయడం చూస్తుంటాం. మామూలు మనిషికి అదంతా ఒక వినోదంగానూ, సమా జంలో అందరూ కలవడానికి ఒక సందర్భం గానూ కనిపిస్తుంది. కానీ పెళ్లి సమ యంలో దేవుడి స్వరూపాన్ని, అమ్మవారి స్వరూపాన్ని చెప్పే వర్ణనలు చూస్తే ఈ వినోదం వెనుక వేదాంత పర మైన బోధన ఉందని మనకు తెలు స్తుంది. అయ్య వారు అంటే శుద్ధచైతన్యమే.
అమ్మ వారు అంటే మాయాశక్తి. దీనివల్లనే సృష్టి ఏర్పడింది. శ్రీనివాసుడు అంటే లక్ష్మి (సంపద) అనే శక్తి కలవాడు. భూమిని పోషిస్తాడు కాబట్టి భూమి (భూదేవి) అతనికి భార్య అని చెప్పబడింది. ఇలాగే శివపార్వతీ కల్యాణం, లేదా మరే కల్యాణమైనా. వివిధ స్థాయిలో ఉన్నవారికి ఆయా స్థాయిల్లో అర్థం చేసుకొని ఆనందించే రీతిగా మన ఆచారాలు, పూజలు ఏర్పడ్డాయి.
ఏదో ఒకరకమైన ప్రతీక (ాాప శిు) ను పూజించడం అన్ని మతా ల్లోనూ చూస్తుంటాం. క్రైస్తవులు శిలువ గుర్తును పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఇస్లాంలో మతగ్రంథాన్ని, మతానికి చెందిన ఎలాంటి ప్రతీకనైనా అతి పత్రంగా భావిస్తారు. వాటికి ఏ అపచారం జరిగినా అల్లకల్లోకం జరగడం చూస్తాం. కేవలం హిందుమతం వారినే విగ్రహారాధకులనడం చాలా తప్పు.
అవును పూజించడం -ఇది కూడా ఇతరులు మనల్ని హేళన చేసే విషయాల్లో ఒకటి. ఒకప్పుడు యజ్ఞాలు, యాగాలు చేసే కాలంలో ఆవుపాలు, పెరుగు, నేయి యజ్ఞానికి అవసరమైన సంబరాలు. పురాణాల్లో అనేకచోట్ల గోపూజ చెప్పబడింది. దేవలోకంలో ఉన్న కామధేనువు అనే ఆవు కోరిన కోర్కెలన్నింటినీ తీర్చేదని పూజింపబడుతుంది. కాళి దాసు వ్రాసిన రఘువంశం అనే కావయంలో కూడా దిలీప మహారాజు ఈ కామధేనువు కూతుర్ని పూజించడం గమనిస్తాం.
ఆవును ఈ విధంగా ఒకపవిత్ర మూర్తిగా చూసే సంప్రదాయం ఏర్పడింది.ఆవునే కాకుండా సనాతన ధర్మంలో భూమిని, కొన్నిరకాల చెట్లని, పుట్టల్ని కూడా పూజిస్తాం. అనేక పురాణాల్లో వీటిని గూర్చిన కథలున్నాయి. ఉదయం లేచి నేలపై అడుగు పెట్టేట ప్పుడు భూమాతపై కాలు పెడుతున్నందుకు క్షమించమని సాంప్రదాయి కులు ఒక ప్రార్థన చేస్తూంటారు. నదీ స్నానం చేసేటప్పుడు ఆ నదిని తన శరీర మలంతో అప విత్రం చేస్తున్నందుకు క్షమించ మని కోరుతాం. ఇంటికి శంకుస్థాపన చేసే సమ యంలో భూమిని తవ్వుతున్నందుకు భూమాతను క్షమాపణ కోరుతాం. చివరకు చెట్టు నుండి కొమ్మను నరికే సందర్భంలో కూడా వేదం లోని ఒక మంత్రం ఉచ్చరిస్తూ దాన్ని నరికి యజ్ఞా నానికి వాడతారు. ప్రకృతిని గౌరవించడం భార తీయ సంప్రదాయంలో ఒక ముఖ్యవిషయం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈనాటికీ ఈ అలవాట్లను చూడగలం.

1 వ్యాఖ్య

Filed under Uncategorized

హనుమ నామస్మరణం…సర్వపాప నివారణం

హనుమ నామస్మరణం…సర్వపాప నివారణం

భారతీయులు నిత్యం ఆరాధించే దేవతామూర్తులలో ఆంజనేయస్వామి అనాధి నుండి ఒక విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. హనుమంతుడు సహవేనుడు. గొప్ప రామభక్తుడు. అతి శక్తి వంతమైన రామనామం స్మరణ తోనే తన జీవితాన్ని చరితార్థం చేసుకున్న రామనామం స్మరణతోనే తన జీవితాన్ని చరితార్థం చేసుకున్న హనుమ ఈ భూలోకంలో చిరంజీవిగా నిలిచి పోయాడు. వీరత్వానికి ప్రతిక అయిన హనుమను ప్రతి రోజు ఎవరైతే భక్తితో పూజిస్తారో వారికి మానసిక పరమైన ఆనందంతో పాటు మంచి ఆరోగ్యం, సుఖశాంతులు లభిసా ్తయని తులసీదాసు తాను రాసిన శ్రీహనుమాన్‌ చాలీసాలో చెప్పాడు. ఎక్కడైతే రామనామ భజన జరుగుతుందో అక్కడకు హనుమ మారు రూపంలో వచ్చి భక్తుల సమక్షంలో కూర్చొని రామనామాన్ని భజి స్తాడు. హనుమ ఉన్న చోట భక్తి రసం సెలయేరులా పారుతుంది. రావణ కథానంతరం అయోధ్యలో శ్రీసీతారామ పట్టాభిషేకం జరిగిన తరువాత హనుమంతునికి ఏదైనా వరం కోరుకోమని శ్రీరాముడు అడుగు తాడు. అప్పుడు హనుమ రామచంద్ర ప్రభూ, నాహృదయంలో ఈ పట్టాభిషేక దృశ్యం శాశ్వతంగా నిలిచి పోవాలని, అదేవిధంగా ప్రతిక్షణం రామనామ స్మరణ తప్ప వేరే ధ్యాస తనకు కలగరాదని రామా! నీ నామస్మరణతోనే నా ఈ జన్మ పునీతం కావాలని అంత కన్నా వేరొక భాగ్యం ఉంటుందా రామా! ప్రతిక్షణం నాలుకపై నీ నామ స్మరణ ఉండేలా కోరుకుంటున్నాను నాయీ కోరికను తీర్చమని హనుమ రాముడిని వేడుకుంటాడు. అందుకు రామచంద్రుడు తదాస్తు అని అంటాడు.
సీతా మాతకూడ తనకు అత్యంత ప్రేమ పాత్రుడగు హనుమను చూసి హనుమా నీవు ఉన్న చోట సమస్త భోగాలు నా ఆజ్ఞచే ఉండగలవని వరం ఇచ్చి ఆశీర్వదిస్తుంది. దేశంలోని ప్రతి పల్లెలో రామయణం ఉన్నట్లుగానే, ఆంజనేయస్వామి ఆలయం కూడా ఉంటుంది. హనుమ ఉన్న ఊరు నిత్యకల్యాణం పచ్చతోర ణంగా శోభిల్లుతుంది. తులసీదాసు రచించిన హనుమాన్‌ చాలీసాను ప్రతి రోజు ఉదయం, సాయంత్రం క్రమం తప్ప కుండా ఎవరు భక్తితో చదువుతారో వారికి హనుమ నీడలా ఉంటూ వారిని కంటికి రెప్పలా కాపాడ తాడు. ప్రతి రోజూ హనుమను సేవించడం వల్ల మనకు రోగ బాధలు. భూతప్రేత పిశాచ బాధలు తొలగు తాయి.
ప్రతి ఇంట్లో తప్ప నిసరిగా హనుమ ఫొటోను పెట్టుకోవాలి. ఆ పటానికి నిత్యం పూజలు చెయ్యాలి. ముఖ్యంగా విద్యా ర్థినీ విద్యా ర్థులు ప్రతి రోజూ హను మను భక్తితో పూ జిస్తే వారిలో ఆత్మస్థైర్యం ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగు తుంది. చదువు లలో, ఆట పాటల్లో గొప్పగా రాణిస్తారు. ప్రతి మంగళ వారం, ఆంజనేయ స్వామి దేవాల యానికి వెళ్లి, అక్కడ స్వామి ముందు మట్టి ప్రమిదలో నెయ్యివేసి దీపం వెలిగిస్తే చాలు మనలో ఉన్న కోరికలన్నీ తప్పక నెరువేరుతాయి. హనుమదా లయాలలో హనుమం తుని విగ్రహాలు మనకు అనేక రకాలుగా కనిపి స్తాయి. ప్రసన్నాంజ నేయుడు, వీరాంజ నేయుడు, అభయాం జనేయుడు, పంచ ముఖాం జనేయుడు ఇలా అనేక రూపాలతో మనకు దర్శనం ఇస్తాడు. హను మను భక్తితో మనం స్మరిస్తే బుద్ధి బలం, యశస్సు, ధైర్యం, నిర్భయ త్వం మనలో పెరుగుతుంది. హనుమంతుడు మహాజ్ఞాని, దివ్యా కరణ పండి తుడు స్వయంగా సీతారామ స్త్రోత్తాన్ని రచించి వారి వలన తత్త్వ జ్ఞానోపదేశం పొం దాడు. ప్రతి ఒక్కరూ క్రమం తప్ప కుండా పదకొండు రోజులు గాని, ఇరవై ఒక్క రోజుగాని సుందరా కాండ పారాయణం చేస్తే మనం అనుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. సంపూర్ణ ఆరోగ్య వంతులుగా ఉంటాము. మానసిక పరమైన ఆనం దం కలుగుతుంది. ఆంజనేయస్వామి ఉపాసన చేయడం వలన మనసు ప్రశాంతంగా, హాయిగా ఉంటుంది. ప్రతి ఇంట్లో ఆంజనేయ స్వామి యంత్రాన్ని పెట్టి నిత్యం దానికి పూజలు చేస్తే చాలు ఆ ఇల్లు సుఖ సంతోషా లతో కళకళ లాడుతుంది.

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి మహాత్మ్యం

శ్రీహనుమజ్జయంతి కార్యక్రమాలు

శ్రీహనుమజ్జయంతి కార్యక్రమాలు

శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం –ఉయ్యూరు

ఉయ్యూరు  రావి చెట్టు బజారులో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ సువర్చలా౦జనేయ స్వామి దేవాలయం లో వైశాఖ బహుళ దశమి శ్రీ హనుమజ్జయంతి  కార్యక్రమం శ్రీ మన్మధ నామ సంవత్సర వైశాఖ బహుళ పంచమి శని వారం 9-5-15 నుండి బహళ దశమి బుధవారం 13-5-15 వరకు  పంచాహ్నికం(5రోజులు) గా నిర్వహింప బడును .ప్రతి రోజు స్వామి వారల ‘’శాంతి కల్యాణం ‘’జరుగుతుంది .కల్యాణం చేయించదలచిన వారు మరియు ,అయిదు రోజుల పూజా కార్యక్రమం లో పాల్గొన దలచిన భక్తులు ఆలయ ధర్మకర్తను ,అర్చక స్వామిని సంప్రదించగలరు .ఈ కార్యక్రమం లో భక్తులు విశేషం గా పాల్గొని స్వామి వారల కృపకు పాత్రులు కావలసినడిగా కోరుతున్నాము .

కార్యక్రమ వివరాలు

9-5-15 శనివారం –వైశాఖ బహుళ పంచమి –

ఉదయం 5 గం లకు స్వామి వారలకు స్నపన ,మన్యు సూక్తం తో అభిషేకం –తర్వాత సహస్రనామార్చన –నైవేద్యం హారతి ,మంత్రం పుష్పం –తీర్ధ ప్రసాద వినియోగం

రాత్రి 6-30 లకు స్వామివార్ల శాంతి కల్యాణం

10-5-15 ఆదివారం –వైశాఖ బహుళ షష్టి

ఉదయం 8 గం లకు –పుష్పయాగం

రాత్రి 6-30 లకు శాంతి కల్యాణం

11-5-15 –సోమవారం –వైశాఖ బహుళ సప్తమి

ఉదయం 9- గం లకు –గంధ సిందూరం తో సామూహిక పూజ మరయు సామూహిక కుంకుమార్చన

రాత్రి 6-30 గం లకు శాంతి కల్యాణం

12-5-15 మంగళ వారం – వైశాఖ బహుళ నవమి

ఉదయం 9 గం లకు –మామిడి పండ్ల తో విశేషార్చన

రాత్రి 6-30 గం లకు –శాంతి కల్యాణం

13-5-15 బుధవారం –వైశాఖ బహుళ దశమి –పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం(స్వామివారి జన్మ నక్షత్రం ) –శ్రీ హనుమజ్జయంతి

ఉదయం 4 గం లకు స్వామివార్లకు మన్యు సూక్తం తో అభిషేకం –నూతన వస్త్ర ధారణా ,-అలంకారం

ఉదయం 5 గం నుండి -10 గం ల వరకు తమలపాకులతో (నాగవల్లి )ప్రత్యేక అర్చన

ఉదయం 10 గం.ల  నుండి మధ్యాహ్నం 12 గం వరకు స్వామి వారల ‘’శాంతి కల్యాణం ‘’

మధ్యాహ్నం -12 గం కు –శ్రీ గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ రచించిన ‘’దర్శనీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు ‘’(దేశ ,విదేశాలలోని 201శ్రీ  ఆంజనేయ దేవాలయాలచరిత్ర) గ్రంధా విష్కరణ –గ్రంధ ప్రాయోజకులు-(స్పాన్సర్)శ్రీ దుర్గా ప్రసాద్ గారి చిన్న మేనల్లుడు -ఛి వేలూరి మృత్యుంజయ శాస్త్రి (జాయ్ వేలూరి –అమెరికా) –అంకితం –శ్రీ దుర్గాప్రసాద్ గారి అక్కయ్యా బావ గార్లు శ్రీ వేలూరి వివేకానంద శ్రీమతి దుర్గ దంపతులకు (జాయ్ వేలూరి తలిదండ్రులు).

మధ్యాహ్నం   12-15-గం .లకు –నైవేద్యం ,హారతి ,తీర్ధ ప్రసాద వినియోగం

రాత్రి -6-30 గం లకు –కాలనీ మహిళా మండలి వారి చే ‘’శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం ‘’భజన

శ్రీ మన్మధ ఉగాది శుభా కాంక్షలతో

ఉయ్యూరు -18-3-15                                                గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –ధర్మ కర్త

మరియు భక్త బృందం

 

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

దర్శనీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు -ఇటలి -(చివరిభాగం )

  ఇటలి

200-శివ శక్తి మందిర్ లో గానహనుమ  –గుస్సాగో

 ఇటలీ లోని గుస్సాగో లో శివ శక్తి మందిరం లో శ్రీరామ పంచాయతనం ఉంది .ఇక్కడ ఆన్జేయ స్వామి విగ్రహం హాయిగా రామ పాదాల చెంత కూర్చుని చిడతలు వాయిస్తూ రామనామాన్ని గానం చేస్తున్నట్లుగా దర్శనమిచ్చి పరమాశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తాడు .ఇటాలి ఇమిగ్రేషన్ సర్విస్ వారు దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు .గంధ సిందూరం తో ఉన్న హనుమాన్ విగ్రహమూ వేరుగా కనిపిస్తుంది .

 

దర్శనీImage result for shiv shakti mandir - in italyయ Image result for shiv shakti mandir - in italy

 ఆంజనేయ దేImage result for shiv shakti mandir - in italyవాలయాలు  సమాప్తం

దర్శనీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు సర్వం సమాప్తం

 మీ- దుర్గాప్రసాద్ -3-3-15 ఉయ్యూరు 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under దేవాలయం

దర్శనీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు(చివరిభాగం )

దర్శనీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు(చివరిభాగం )

       బాలీద్వీపం

191-బాలీ ద్వీపం లో ని ‘’ఉబుద్ ‘’లో’’మంకీదేవాలయం ‘’ తప్పక సందర్శించ దగినది .అక్కడ అన్నీ కోతులే .అందుకే మర్కట గుడి అన్నారు .మనచేతుల్లో ఏ వస్తువున్నా వానరార్పణమే .కళ్ళు మూసి తెరిచేలోపు తస్కరిస్తాయి .వాటికి అలాంటి ట్రెయినింగ్ నిచ్చి ఆ వస్తువులకోసం ఎదురు చూసే ‘’ముదుళ్ళు ‘’దూరం గా పొంచి ఉండి లాగేసుకొంటారువాటినుంచి .ఒకకోటి కాదు’’ కోతి కోటి ‘’అక్కడ దర్శనమిస్తాయి .ధాయ్ లాండ్ లోని లభూరిలో కూడా ఇదే సీను ఉంటుంది .ఆ సరదాకోసమే ఇక్కడికి వస్తారు యాత్రికులు .అందమైన ప్రక్రుతి మధ్య పరవశం ఆహ్లాదం కలిగించే సీనరీల మధ్య గడిపి నరులు వానర మైత్రిని చిలిపితనాన్ని అనుభవిస్తారు .మనచేతిలో ఏదైనా తినుబండారం ఉంచుకొని దానికి స్వయం గా తినిపించాలి అనుకుంటే మీ కాలో చెయ్యో రామార్పణం అవ్వాల్సిందే .అందుకనే ముందే తెచ్చిన పదార్ధాలు నేలమీద ఉంచి అవి తింటూ ఉండగా చూస్తూ ఆనందించాలి .ఇక్కడి ప్రజలకు హనుమంతుడు ఆరాధ్య దైవం ఆయనలోని శక్తి యుక్తులకు ,శౌర్య ధైర్యాలకు పరవశిస్తారు కాని ఆయనలో చిలిపితనమూ చూసి ముచ్చటపడతారు .అందుకే ఈ ప్రాంతానికి యాత్రగా వచ్చి అందరు హనుమలను దర్శించి తరిస్తారు దక్షిణాసియా ప్రజలకు ఇక్కడికి రావటం అత్యంత ఆనంద దాయకం .మానవ జాతికి ఆదిమూలం వానర జాతి అని నమ్మకం అందరికీ ఉంటుంది .ఇక్కడి దేవాలయాలు హనుమారాధనకే కాక వానర అరణ్య సందర్శనానికీ ఇష్టపడతారు .తమ తోలి తరం పూర్వీకులను చూసి స్పూర్తిపొందుతారు .గోడలపై చెక్కిన శిల్పాలు ప్రాచీన సంస్కృతికి ఆలవాలలుగా కనిపిస్తాయి .కోతులు కొండముచ్చులను మకాక్స్ అని పిలుస్తారు .ఈ ఆలయాలను ‘’padangtegal wanara wana temple’’అంటారు .బాలి ఇండోనేషియా లలో రెండు చోట్ల మూడు మంకీ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి .17 ఎకరాల ప్రదేశం లో శిల్పాలు శిధిలాలు చెల్లా చెదరి పడి ఉన్నాయి .దేశ విదేశాలనుండి అంటే ప్రపంచం మొత్తం నుండి లక్షలాది యాత్రికులు వచ్చి సందర్శించే అపురూప శిల్ప ఆలయ సముదాయం బాలి లో ఉన్నది .’’సంఘే మంకీ ఫారెస్ట్ ‘’మధ్య బాలిలో ప్రసిద్ధమైనది .

Inline image 1Inline image 2

           చైనా

192-ఆగ్నేయ చైనాలో –హనుమాన్

  చైనా ఆగ్నేయ భాగం లో తప్ప ఇంకెక్కడా హిందూ సంస్కృతీ ఆనవాళ్ళు చైనాలో కనిపించవు .స్వర్గలోక ప్రభువులు అని వాళ్లకు నలుగురున్నారు .వారు లోకపాలకులనుండి జన్మించారని నమ్మకం .చైనా పురాణాల లో ‘’సన్ ఉకాంగ్ ‘’కు మూలపురుషుడు హనుమాన్ అని విశ్వసిస్తారు .మన యక్షులు చైనావారికి దెయ్యాలు రాక్షసులు .’’లోటస్ సూత్ర’’ ద్వారా యక్షులు చైనాలో ప్రవేశించారని నమ్మిక .దీనిని ధర్మ రక్ష అనే ఆయన క్రీ పూ.290 లో  చైనా భాషలోకి అనువాదం చేసినట్లు తెలుస్తోంది .

  జిన్జిలాంగ్ ప్రాంతం లో హిందూ దేవతలప్రవేశం జరిగింది .రామాయణ గాధలు ఇక్కడి వారికి తెలుసు హనుమాన్ అంటే అభిమానం కూడా .1966-77ప్రాంతం లో చైనాలో రాజ్యమేలిన కల్చరల్ రివల్యూషన్ వలన హిందూ బౌద్ధ ఆలయాలు మూతపడ్డాయి .1977తర్వాత మళ్ళీ సంస్కృతికి కవాటాలు తెరిచారు .స్వామినారాయణ ట్రస్ట్ వారిని ఆహ్వానించి ఆలయ నిర్మాణం చేయించారు .తమిళదేశం నుండి చైనాకు హిందూమతం వ్యాపించింది .శైవ ,వైష్ణవాలు బాగానే వృద్ధి చెందాయి .క్వాన్జో లో ఈ సంస్కృతీ కనిపిస్తుంది .అనేక రకాల హనుమ విగ్రహాలను ఇక్కడ చూడవచ్చు .

Inline image 3Inline image 4

          టిబెట్

193-సంకట మోచన హనుమాన్ –దుర్గా దేవాలయం

  టిబెట్ దేశం లో శైవం వైష్ణవం సమానంగా నే ఆదరింప బడుతున్నాయి .దుర్గాలయం లో సంకట మోచన హనుమాన్ దర్శన మిస్తాడు .ఇది చాలా ప్రాచీన ఆలయం .మంకీ గాడ్ అని వీళ్ళు హనుమాన్ ను పిలుస్తారు 

Inline image 5Inline image 6

.

                         ఇరాక్

194-శ్రీరామ హనుమ మందిరం –కుర్దిస్తాన్

 ఇరాక్ లోని కుర్దిస్తాన్ లోని సిలేమని ప్రాంతం లో శ్రీరామాంజనేయ దేవాలయం ఉన్నది .అత్యంత ప్రాచీనాలయంగా దీన్ని భావిస్తారు .ఉగ్రవాదుల దాడులకు ఇప్పుడు అధీనమై ఉంది .

 

    జImage result for hanuman temple kurdistan iraqమైకా

195-సనాతన ధర్మ మందిర్ –జమైకా

  సనాతాన ధర్మ మందిర్ లో సీతారామ హనుమాన్ విగ్రహాలున్నాయి హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ ఇక్కడి ప్రత్యేకత .అలాగే కెంట్ లోని హిందూ దేవాలయం లోనూ ఇలాగే ఉంటుంది .

                     Inline image 7దక్షిణ కొరియా

196- హనుమాన్ మందిర్ – ఔలి

 దక్షిణ కొరియా లో స్నో ఫారెస్ట్ దగ్గర ఔలి లో హనుమ దేవాలయం ఉన్నది .ఎప్పుడూ దట్టమైన మంచుతో కప్పబడి ఉండే ఈప్రదేశం లో ఈ ఆలయం అపర కైలాసమా అనిపిస్తుంది .

197-Inline image 8హనుమ దేవాలయం –సియోల్

  దక్షిణ కొరియా రాజధాని సియోల్ లో ఆంజనేయ దేవాలయం ఉన్నది .ఇక్కడే రాధామాధవ్ దేవాలయమూ చూడదగినదే .

 
Inline image 9

        జింబాబ్వే

198- పంచ ముఖి  ఆంజనేయ దేవాలయం –జాంబియ

జింబాబ్వే లోని జా౦బియాలో పశ్చిమ లుసాకాలో ఒ కపి ఫారం లో పంచముఖి ఆంజనేయ దేవాలయం ఉంది .స్వామి శిరసులు వెండి కిరీటాలతో శోభాయమానంగా దర్శనమిస్తాడు 

 

.Inline image 10

          ఉగాండా

199- హనుమాలయం –కంపాలా

 ఉగాండా రాజదాని కంపాలాలో హనుమ కు విశేష మైన ఆలయం ఉన్నది. అందరూ తప్పక దర్శించాల్సిన మందిరం ఇది .

 
Inline image 11Inline image 12

   ఐర్లాండ్

200-ఐర్లాండ్ దేశం లో ఆల్ఫా రెట్టా లో ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం చూడాల్సిన దేవాలయం .

 

              Inline image 13         ఉత్తర ప్రదేశ్

130హనుమాన్ మందిర్ –బరేలి

 ఉత్తర ప్రదేశ్ లో బరేలి లో ప్రక్రుతి రామణీయకత మధ్య హనుమాన్ దేవాలయం  రాం గంగా నదీ తీరాన ఉంది .కాళ్ళ మీద పాకుతూ భక్తులు మొక్కు తీర్చుకోవటానికి వస్తారు .స్వామిని పవన పుత్ర హనుమాన్ అనీ అంటారు .ఆలయం లో శ్రీరామ పంచాయతన విగ్రహాలు చూడ ముచ్చటగా ఉంటాయి .స్వామి గంధ సిందూరపు దట్టమైన పూత తో దర్శన మిస్తాడు .చాలా ప్రాచీనాలయం ఇది .నిత్య హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ వాతావరణాన్ని పవిత్రం చేస్తుంది .భక్త సులభుడుగా స్వామి ప్రసిద్ధుడు .

 
Inline image 14

Inline image 15

131 -దక్షిణ ముఖి హనుమాన్ –బారాబాఘ్

1952లో నిర్మించిన ఈ ఆలయం లో హనుమ దక్షిణ ముఖం గా దర్స్ధనమిస్తాడు .రోజూ వేలాదిమంది భక్తులు సందర్శించే ఆలయం .బాబారాం దాస్ హనుమాన్ మందిర్ ట్రస్ట్ నిర్వహణ లో ఆలయం ఉన్నది .నిర్మించి 60 ఏళ్ళయిన సందర్భం గా పెద్ద ఎత్తున ఉత్సవాలు నిర్వహించారు .108  సార్లు తులసీదాస విరచిత శ్రీ రామ చరిత మానస్ ను నవాహ్నికం గా పారాయణ చేశారు .ఆలయ ఆవరణ లో శ్రీ నర్మదేశ్వర మహా శివలింగం ఉన్న శివాలయం ఉన్నది .

 
Inline image 16

   ధిల్లీ

83  ఝ౦ డేవాలా హనుమాన్ –కరోల్ బాఘ్

దిల్లీలోని కరోల్ బాఘ్ లో ఝాండేవాలా హనుమాన్ ప్రసిద్ధ దైవం .స్వామి ది భారీ విగ్రహం నోటితో రాక్షసులను నవిలి మింగుతున్నట్లు ,హృదయం చీల్చి సీతారాముల దర్శనం ఇస్తున్నట్లు కనిపిస్తాడు .షాజాహన్  కాలం లో ఝాన్దేవాలా పేరోచ్చినట్లు చెబుతారు .ఇక్కడే దుర్గామాత అనే ఆడి శక్తి దేవాలయం కూడా ఉంది .మంగళ శనివారాలలో హనుమ దర్శనానికి వేలాది మంది భక్తులు తరలి వస్తారు .

Inline image 17Image result for jhandewalan hanuman karol bagh
 

 దర్శనీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు  సమాప్తం

 మీ- దుర్గాప్రసాద్ -2-3-15 ఉయ్యూరు

 

        

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under దేవాలయం

దర్శనీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు – కెనడా

దర్శనీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు –

             కెనడా

187శ్రీ యోగ హనుమాన్ దేవాలయం –సర్రీ

బ్రిటిష్ కొలంబియ కెనడా దేశం లో సర్రీలోని  కంబర్ వాలీ లో శ్రీ యోగ హనుమాన్ దేవాలయం ఉంది .హనుమ చిరంజీవి అని భక్తులకు భగవంతునికి మధ్య వారధి అని అక్కడిప్రజల విశ్వాసం .నిరంతరం భక్తులను అండగా ఉండి సంరక్షిస్తాడని విశ్వాసం .హనుమ నిస్వార్ద త్యాగానికి పవిత్ర ప్రేమకు అమిత భక్తికి ,సేవకు ప్రతీకగా భావిస్తారు .ఆంజనేయ అనే పేరులోని’’ నేయం’’ అంటే సర్వదా భగవానుని సమీపవర్తి అని ,ఆయన జన్మ రహస్యం రామ సేవ కేనని,దైవకార్య నిర్వహణకు కర్తవ్యపాలనకు హనుమ ఆదర్శం అని తలుస్తారు .అలాగే బ్రాంప్టన్ లోకూడా హనుమ మందిరం ఉన్నది  ,

 
Yoga Hanuman Temple, BC, CanadaInline image 1
 

              దుబాయ్

188ఒకే ఒక హిందూ దేవాలయం –దుబాయ్  .బర్ దుబాయ్ లో శివ ,కృష్ణ మందిరం ఒక్కటే హిందూ దేవాలయం .ఇక్కడ శివుని లింగం శ్రీకృష్ణ విగ్రహం శ్రీరామ హనుమ విగ్రహాలున్నాయి .ఈ ఆలయం లో హిందువులు వివాహాది శుభకార్యాలు జరుపుకొన్నా అవి దేశ నిబంధనలప్రకారం రిజిస్టర్ చేయ బడవు .బిల్డింగ్ లో మొదటి అంతస్తులో దేవాలయం ఉండటం మరో వింత .దేవాలయం స్తిరమైన ఆధారం ఉన్న చోట నిర్మించరాదని ఈ దేశం అనుసరిస్తున్నపద్దతి ఇది .ఇండియన్ కాన్సలేట్ ఆధ్వర్యం లో ఆలయ నిర్వహణ ఉన్నది .పైనున్న శివాలయం లో గురుద్వారాకూడా కలిసి ఉంటుంది .

 

  Inline image 2       Inline image 3       దక్షిణాఫ్రికా

189- అతి పెద్ద హనుమాన్ విగ్రహం –చాట్స్ వర్త్ –డర్బన్

  దక్షిణాఫ్రికాలో దర్బన్ నగరం దగ్గర చాట్స్ వర్త్ లో అతి పెద్ద 13  మీటర్లు ఎత్తున్న హనుమాన్ విగ్రహం శ్రీవిష్ణు దేవాలయం దగ్గరలో  ఉంది .ఈ ప్రదేశాన్ని చక్ర అనీ పిలుస్తారు .దీని నిర్మాణ కో ఆర్డినేటర్ ఎల్సి మహారాజ్ .హనుమాన్ శిరసుపై భారీ చత్రమూ ఉంటుంది .దక్షిణాఫ్రికాలో ఇంత భారీ విగ్రహం ఇంకెక్కడా లేదు .ధరం మందిర్ ఆధ్వర్యం లో రెండు సార్లు  అఖండ  హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మధ్య జైహనుమాన్ నినాదాలతో 29-7-2014  విగ్రహ ప్రతిష్ట జరిపారు .

 

              మారిషస్

190-మారిషస్ లో హనుమాన్ దేవాలయాన్ని అశేష భక్త జనం సందర్శించి పూజించి తరిస్తారు ఆంజనేయునిపై ఆ ప్రజలకు అమిత విశ్వాసం.నిరంతర చాలీసా పారాయణ తో పులకి౦చి పోతూ ఉంటారు .ప్రతి ఇంటి ముందు చిన్నదో పెద్దదో హనుమ విగ్రహం పెట్టి పూజిం చటం అలవాటుగా ఉన్నది .సంప్రదాయాన్ని గొప్పగా పాటిస్తారు మారీచ జనం అంటే మారిషస్ ప్రజలు . గృహప్రవేశం లో హనుమ విగ్రహానికి ఇరువైపులా కాషాయ ధ్వజాలు ఉంచుతారు .చిన్నతనం నుండే ఆంజనేయ భక్తిని సంతానానికి పెద్దలు నేర్పి తీర్చి దిద్దుతారు .ఆలయం లో రామ సప్తాహం శ్రీరామనవమి హనుమజ్జయంతి ,దసరా ఉత్సవాలు గొప్పగా చేస్తారు .

Image result for hanuman temple mauritius

   సశేషం

        మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -2-3-15-ఉయ్యూరు

 

 

        

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under దేవాలయం

దర్శనీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు పాకిస్తాన్

దర్శనీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు

     పాకిస్తాన్

181పంచముఖి హనుమాన్ దేవాలయం –సోల్జర్ బజార్ –కరాచి

 పాక్ హిందూ సంఘం పాకిస్తాన్ లో అనేక హిందూ దేవాలయాలను నిర్వహించి భారతీయ సంస్కృతిని పోషిస్తోంది .అందులో  సోల్జర్ బజార్ లో ఉన్న పంచముఖి ఆంజనేయ మందిరం ఒకటి .మహానట బలదేవ్ దాస్ గడీ నశీన్ ఆధ్వర్యం లో శ్రీపంచాముఖి హనుమాన్ దేవాలయం 1927 లో నిర్మించబడింది .శ్రీరామనవమి కృష్ణాష్టమి హనుమజ్జయంతి ,దసరా ఉత్స  వాలను వైభవం గా నిర్వహిస్తారు .మంగళ ,శనివారాలలో స్వామికి సిందూరం తోనూ నువ్వుల నూనె తోనూ పూజ చేస్తారు .దీనివలన శని నుంచి విముక్తికలుగుతుందనివిశ్వాసం .

182హనుమాన్ మందిరం –ఫ్రీరే రోడ్ –సద్దర్ –కరాచి

   ఈ ఆలయం లో కొలువైన శ్రీరామ శ్రీ హనుమల  ఆలయం ఇక్కడ ఉంది .వార్షికోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు .మంగళ శనివారాలలో సత్సంగ్ నిర్వహిస్తారు .హనుమాన్ సేవా మండలి వీటిని అత్యుత్సాహం గా  భక్తీ శ్రద్ధలతో కొనసాగిస్తోంది .

183 పాకిస్తాన్ లోని కరాచిలో 1-దోలీపుటా 2-గార్డెన్ ఈస్ట్ లో 3-J.M.P.C .లో 4-మితి లో5- తారాపార్కర్ దగ్గర 6-కంటోన్మెంట్ లో శ్రీ హనుమ మందిరాలున్నాయి.వీటిని హిందూ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సంతృప్తికరం గా నిర్వహించి భక్తుల కు సౌకర్యాలు ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తోంది .

Inline image 1

Image result for hanuman temples in karachiImage result for hanuman temples in karachi

             మయన్మార్ (బర్మా)

184బర్మా సంస్కృతిలో హిందూ బౌద్ధం కలగలిపి కనిపిస్తాయి .రామాయణం వీరికి చాలా ప్రీతికరం అందులో పేర్లను వారిభాషలో పలుకుతారు .రామ ను యమ అంటారు సీతను తీడాఅని ,లక్ష్మణుడిని లఖానా ,,పరశురాం ను పరశుయమ అని ,రావణ ను యావణఅని ,వాలి ని బాలి అని ,మారీచను మారిజ్జా అని ,విభీషాణుడిని బిబి తాన అంటారు. హనుమను మాత్రం హనుమ అనే సంబోధిస్తారు .రామాయణం ను ‘’లాయక్ సమాంగ్ రాం ‘’అంటారు .పాత్రలన్నీ మన పాత్రలే .ఇక్కడ హనుమాన్ ట్రావెల్ సర్వీస్ ఉంది .హనుమాలయాలు చాలా చోట్ల ఉన్నాయి ప్రాచీన ఆలయాలే ఇవి . బెంగ మేలియా దేవాలయం ,బాగాన్ దేవాలయాల సమూహం అందరూ చూడదగినవి .ఇక్కడ నాలుగు వేల పురాతన దేవాలయాలు అప్రతిభులను చేస్తాయి

 
Inline image 1Inline image 2Image result for hanuman temples in myanmar

            కంబోడియా ,లావోస్ ,వియత్నాం

185-కంబోడియాలో ‘హనుమాన్ టెంపుల్ సఫారి ‘’ద్వారా అనేక పురాతన ఆలయాలను సందర్శించవచ్చు .ఇందులో అతిప్రాచీనమైనవీ ,శిధిలా వస్తలో ఉన్నవీ కనిపిస్తాయి .సఫారి ద్వారా వెళ్ళటం గొప్ప అనుభూతినిస్తుంది .కీకారణ్యం లో కూలిపోయి దిక్కూ దివాణం లేని ఆలయాలెన్నో దర్శనమిస్తాయి .శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన అలయాలివి .నవీనుల దృష్టికి సోకని దేవాలయాలు .ఈ సఫారి యాత్ర నవంబర్ నుండి ఏప్రిల్ వరకు బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది .ఆంగ్కార్ నుంచి ఈ యాత్రా సఫారి ప్రారంభమవుతుంది ఇందులో సాహసం ,త్రిల్ ,స్టైల్ త్రివేణీ సంగమం గా ఉంటాయి చిన్నకారులో మోటార్ బైక్ మీద వెళ్ళవచ్చు .విశ్రాంతికోసం గుడారాలు నిర్మించి సకల సౌకర్యాలు కల్గిస్తారు .మరువలేని మరపురాని అనుభూతిని స్వంతం చేసుకోవచ్చు .

Inline image 3Image result for hanuman temple in cambodia
 

                    ఈజిప్ట్

186. స్కంద పురాణం లో ఈజిప్ట్ ను ‘’సాంచ ద్వీపం ‘’అన్నారని విలియం జోన్స్ రాశాడు .సుమేరు అనిమనవాళ్ళు పిలిచారు .పురాతన నాగరకత సంస్కృతికి ఆలవాలం .హనుమాన్ గాధలన్నీ అక్కడివారికి పరిచయమే .హనుమను బజరంగ బలి అనిపిలుస్తారు .బల ధైర్య పరాక్రమ విక్రమాలకు చిహ్నం గా భావిస్తారు .హోండూరస్ సిటీ హనుమాన్ కు అంకితమైనది .ఇవాళ దాని ఉనికి ఎవరికీ తెలియటం లేదు .ఇక్కడే వారి దేవుడు ‘’ఆరోరా’’ ఉద్భవి౦చాడనికధనం .దీనికి ‘’వైట్ సిటి ‘’అనీ పేరుంది .రామాయణ గాధలున్న శిధిలాలు కనిపిస్తాయి .హనుమంతుడిని ఇక్కడివారు ‘’మెరుపుల దేవుడు ‘’గా పిలుస్తారు .వారి సీరియస్ మన సూర్యుడు .బాల హనుమంతునికి అన్నం తినిపిస్తున్న తల్లి అంజనీ దేవి విగ్రహాలు కనిపిస్తాయి .

 

     Inline image 4సశేషంInline image 5

Image result for hanuman temples in egyptImage result for hanuman temples in egypt

    మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -2-3-15-ఉయ్యూరు

        

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under దేవాలయం

దర్శనీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు వెస్ట్ ఇండీస్

దర్శనీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు

వెస్ట్ ఇండీస్

172- 85 అడుగుల భారీ హనుమాన్ –

వెస్ట్ ఇండీస్ లోని కరాపా శిమ లో ఆరంజ్ రోడ్ లో దత్తాత్రేయ సెంటర్ లో 85 అడుగుల ఎత్తున్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం భారత దేశం వెలుపల ఉన్న భారీవిగ్రహం .శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి కృషితో యేర్పాటైనది .రెండేళ్ళు కస్టపడి విగ్రహ నిర్మాణం చేశారు .

Inline image 1

 

ఇంగ్లాండ్

173-ఆంజనేయార్ ఆలయం –మార్ష్ ద్రావి –వెస్ట్ హాన్ద్సన్

హనుమాన్ కమ్యూనిటి సెంటర్ నిర్వహిస్తున్న ఈ ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది .పాశ్చాత్య దేశాలలో హిందూ దేవాలయాలలో  రామ దేవాలయాలున్న ప్రతి చోటా హనుమ విగ్రహాలు తప్పక ఉంటాయి .విడిగా ఆంజనేయ దేవాలయాలు అరుదుగా కనిపిస్తాయి .

Image result for hanuman temples in englandInline image 2

జపాన్

174-జపాన్ దేశం లో పది హిందూ దేవాలయాలలో ఆంజనేయస్వామి విగ్రహాలు అన్నిరకాల భంగిమలలో కనిపిస్తాయి .హిందువులు తప్పక వెళ్లి దర్శనం చేసుకొని తరిస్తారు

.Inline image 3Image result for hanuman temples in japan

జర్మని

175-జర్మనీ దేశం లో కూడా అనేక ప్రదేశాలలో ముచ్చటైన ఆంజనేయ దేవాలయాలు స్వామి విగ్రహాలు ఉన్నాయి .కొన్ని హిందూ సంస్థలు వీటిని నిర్మించి నిర్వహిస్తున్నాయి .

Inline image 4Inline image 5Inline image 6

ఆస్ట్రేలియా

176 ఆస్ట్రేలియాలోని ముఖ్య పట్టణాలు సిడ్నీ ,పెర్త్ ,అడిలయిడ్ ,విక్టోరియా మొదలైన చోట్ల  హిందూ దేవాలయాలలో శ్రీ ఆంజనేయ మందిరాలున్నాయి భక్తులు వీలైనప్పుడు వెళ్లి దర్శిస్తారు ఉత్సవాలు పూజలు అన్నీ మన పద్ధతిలోనే చేస్తారు .హనుమజ్జయంతి ని విశేషంగా నిర్వహిస్తారు .

న్యూజీలాండ్

178-న్యూజిలాండ్ లోని ఆక్లాండ్ వెల్లింగ్టన్ మొదలైన నగరాలో భారతీయ దేవాలయాలన్నిటిలో ఆంజనేయ విగ్రహాలుంటాయి

Inline image 7Inline image 8Inline image 9Inline image 10

బంగ్లాదేశ్

179-దాకా లో రామకాళీ మందిరం మొదలైన హిందూ దేవాలయాలలో హనుమ విగ్రహాలు వెతుక్కొంటే ఎక్కడో ఒక చోట కనిపిస్తాయి .

Inline image 11Inline image 12Inline image 13Inline image 14

పాకిస్తాన్

180-కరాచీలో 1500 సంవత్సరాల పురాతన ఆంజనేయ దేవాలయం ఉంది .శిదిలమైతే పునర్నిర్మించారు .స్వామి స్వయంభు గా భావిస్తారు .విగ్రహం ఎనిమిది అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది  పాకిస్తాన్ లోని సింద్ లో ,రావల్పిండి లాహోర్ ,సియాల్కోట్ మొదలైన చోట్ల అతి పురాతన పవిత్ర హిందూ ఆలయాలున్నాయి .

Inline image 15Inline image 16Inline image 17Inline image 18Inline image 20Inline image 21Inline image 1

     సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ -2-3-15- ఉయ్యూరు

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under దేవాలయం