శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో శరన్నవ రాత్రి ఉత్సవాలు -ఎనిమిదో రోజు గురువారం 2-10-14-శ్రీ మహిషాసురమర్దిని అలంకారం 

శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో శరన్నవ రాత్రి ఉత్సవాలు -ఎనిమిదో రోజు గురువారం 2-10-14-శ్రీ మహిషాసురమర్దిని అలంకారం

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under దేవాలయం

శ్రీలలితా సహస్రనామ స్తోత్ర రహస్యం -9 ఏది పరమ సత్యం కాదు ?

శ్రీలలితా సహస్రనామ స్తోత్ర రహస్యం -9

ఏది పరమ సత్యం కాదు ?

ఇది పరమ సత్యం అని చెప్పితే సరిపోదు .ఏది పరమ సత్యం కాదో తెలియ జెప్పాలి .శృతి ‘’సత్యమేవ జయతే నానృతం ‘’అని చెప్పింది .అలా చెప్పాలి దేవి విషయం లో కూడా .

‘’నిర్లేపా నిర్మలా నిత్య నిరాకారా ,నిరాకులా-నిర్గుణానిష్కలా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్లవా ‘’

దేవి నిర్లిప్త స్వభావాన్ని చెప్పే నామం నిర్లేప .అన్నిటికీ యెంత దగ్గరో అన్నిటికీ అంతే  దూరం లో ఉంటుంది .అంతా చేస్తూ ఏమీ చేయనట్లు ఉంటుంది .కర్మాకర్షణకు దూరం గా  ఉండి కర్మ చేస్తే అది  నిర్లిప్తత .ఇది చేసేవాడీకేకాక   చూసేవాళ్ళకూ మహదానందం గా ఉంటుంది .నిర్లిప్త జీవనం పైనే పవిత్రత సాకారం అవుతుందంటారు ఇలపావులూరి వారు .నిర్లిప్తతతో మనసు నిర్మలమవుతుంది .నిర్మలత్వానికి మరోపేరు దివ్యత్వం .అందుకే పరమేశ్వరిని నిర్మల  అన్నారు .సాధకుడు క్రమం గా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ పోతుంటే జీవితం అనిత్యమనే భావన బలీయమవుతుంది .నిత్యత్వం గోచరిస్తుంది .అందుకే అమ్మ ను నిత్యా అన్నారు .మనస్తితిలో నిత్య రూపం లో దర్శన మిస్తుంది .జీవుడు అనిత్యం ,జీవనం మాత్రం నిత్యం .లీల అనిత్యం లీలకు మూలాధారం మాత్రం సత్యం నిత్యం .నిర్లిప్త ఆవరణ ,నిర్మల మనస్సు ఉంటె నిత్యాత్మ వెంటనే ప్రత్యక్షమౌతుంది .నిర్లేపా నిర్మలా ,నిత్య అనే మూడు నామాలు ఆచరణ ,ఆలోచన ,అస్తిత్వ ములయొక్క ఆధ్యాత్మిక మహాత్యాన్ని బోధిస్తున్నాయి .వీటి సంబంధం వరుసగా శరీరం ,మనసు ,ఆత్మా .దీనితో బాటు కర్మణా ,మనసా ,ఆత్మనా పరమేశ్వరిని సాక్షాత్కా రించు కోవటానికి ఉపాయం .

తర్వాత నామం ‘’నిరాకార ‘’దేవికి నిర్దుష్టమైన ఆకారం లేదు అందుకే ఆపేరు .రూపం మనిషిని క్షుద్రుని చేస్తుంది .నిరాకార  రూపం విరాట్ సౌందర్య  భావన కలిగిస్తుంది . విశాల విశ్రుత విశ్వ సౌందర్యం దేవి అనంత లావణ్య విస్తారమే అంటున్నారు పాండురంగా రావు గారు .రూపం వ్యాకులత కలిగిస్తుంది రూపమే లేకపోతె వ్యాకులతకు ఆస్కారమే ఉండదు .పరమేశ్వకి ఆకారమూ లేదు వ్యాకులతా లేదు .మనం కూడా ఆస్తితి చేరుకోవాలంటే వీటినే సోపానాలు చేసుకోవాలని సూచన .’’ఏకాంతం మనల్ని అనేకాంతం లోకి తీసుకు వెడుతుంది ‘’అని గ్రహించాలన్నారు డాక్టర్ గారు .దుఖం లో అణగిపోవటం సుఖం లో పరవశించటం ఉండదు ..శోక మొహాలులేని పరమేశ్వరిని అందుకోవాలంటే మనమూ అలానే ఉండాలి .

ఈ దశలో సాధకుడు గుణ దోషాలకు దూరమౌతాడు .అప్పుడు ఆర్యాదేవత గుణాతీతగా అనిపిస్తుంది. గుణం అనేదిమనసులో పుట్టేది .ఆత్మతో దానికి సంబంధం ఉండదు .నిర్మల మనసుతో ఈ స్తితికి చేరినప్పుడు గుణం గౌణం అవుతుంది .అందుకే  పరమేశ్వరి ‘’నిర్గుణ ‘’అన్నారు .అంటే గుణం లేక పోవటం కాదు .గుణాలకు అతీత అని అర్ధం ,గుణ నిరపేక్ష కావటం .గుణానికి దోషానికి దూరం గా ఉండే సహజ సద్గుణ భావన ను ఇది సూచిస్తుంది .తర్వాతినామం ‘’నిష్కలా’’.కళ ఏ అస్తిత్వాన్నైనా పరిమితం చేస్తుంది .పరమేశ్వరి పరమ అస్తిత్వం ఏ పరిమితికీ  లొంగేదికాదు . కళను కళాత్మకం చేసే కళావతి తానూ కళకు భిన్నమైనది .అందువల్ల నిష్కల .

అన్నిటిలో శాంత అనేది  సరళ సుందరమైన సారమైన నామం .ఇప్పటి వరకు వచ్చిన నామాలలో ఇది సార వంతమైన నామం అన్నారు.ఇలపావులూరివారు .నిర్లిప్త ఆవరణ ,నిర్మల మనస్సు,నిత్య అస్తిత్వం నిరాకారత్వం ,నిశ్చింతత మొదలైన వాటిఫలితం పరమ శాంతి .ఈ శాంత భావనలోనే పరమేశ్వరి నివాసం .ఇది తెలిసి మసలి ఆమెను చేరిన వారికి పరమ శాంతినిస్తుంది .అందుకే తరువాతినామం శాంతి భౌతిక ,మానసిక  ,ఆధ్యాత్మిక శాంతికోసం శాంతిమంత్రాన్ని మూడు సార్లు ఉచ్చరిస్తారు తర్వాత నామాలు నిష్కామాన నిరుపప్లమా లు శాంతి సాధనాలను స్పష్ట పరుస్తాయి .అందరికోరికలే ఆమె కోరికలు .అలాంటి సార్వజనిక ,సామూహిక ఇచ్చ వల్ల  ప్రేరితుడై పని  చేసే సాధకుడు కూడా నిష్కాముడౌతాడు .కామేశ్వరి కృపకు దగ్గరౌతాడు .నిష్కామ భావన తో చేసే వాడికి విఘ్నాలు రావు .నిరుపప్లవ నామం తో విఘ్న నివారణ చెప్ప బడింది .

సశేషం

గాంధీజయంతి ,దుర్గాష్టమి ,మహర్నవమి శుభాకాంక్షలతో

మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -2-10-14-ఉయ్యూరు

 

 

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

శ్రీ సువర్చలాన్జనేయస్వామి దేవాలయం లో శరన్నవ రాత్రి ఉత్సవాలు .ఏడవ రోజు బుధవారం 1-10-14-శ్రీ సరస్వతి దేవి అలంకారం 

శ్రీ సువర్చలాన్జనేయస్వామి దేవాలయం లో శరన్నవ రాత్రి ఉత్సవాలు .ఏడవ రోజు బుధవారం 1-10-14-శ్రీ సరస్వతి దేవి అలంకారం

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under దేవాలయం

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్ర రహస్యం -8

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్ర రహస్యం -8

‘’శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరశ్చంద్ర  విభాననా –శాతోదరీ శాంతిమసీ నిరాధారా నిరంజనా ‘’

శంకర పత్ని శాంకరి .మేలుచేస్తుంది మేలు చేయటమే కాదు శోభనూ పెంచుతుంది .శ్రీ అనే మాటలో శోభ ,సౌందర్యం ,మాంగల్యం ,మహత్వం మధురిమ మొదలైన ఉదాత్త లక్షణాలు న్నాయి .ఇవన్నీ ఇస్తున్దికనుక దేవి శ్రీ కరి .శ్రీ అంటే ఆశ్రయం అనే అర్ధమూ ఉంది .అందరికి ఆశ్రయం ఇస్తుంది.తరువాతి నామం సాధ్వి .పరమ శివునికి అభిన్నమైన అనురాగిణి ,సంతత సహచరి కావటం వలన సాధ్వి అన్నారు .హృదయం మంచిది కనుక సహృదయ .అందరి హృదయాలను గుర్తిస్తున్దికనుక హృదయజ్న .సహృదయురాలు హృదయజ్న అవటం వలన ఆమె సాధ్వి అయింది సూటిగానడవటాన్ని ఇష్టపడుతుంది .అందుకు కూడా సాధ్వి .

మరో నామం ‘’శరశ్చంద్ర నిభాననా ‘’శరత్కాల వెన్నెల లాగా ఆమె ముఖం ప్రకాశిస్తుంది .శరత్కాల సూర్య కాంతితో చంద్రుడు ప్రభావితవుతాడంటారు ఇలపావులూరి వారు .చంద్రునిలో అమృత కిరణాలుంటాయి .దీనితో పాటు కాన్తికూడా కలిసి ఉంటుంది .దేవి ముఖ దర్శనం ఒక సారి కలిగితే వ్యక్తీ అమరుడౌతాడు .అక్షయ ప్రకాశం లో లీనుడైపోతాడు .ముఖం యెంత విశాలమో దేవి ఉదరం అంత చిన్నది .అందుకే శాతోదరి .పరిమిత ఉదరం కలది .భక్తులకు కూడా ఇది సూచన .తక్కువ తిని ఎక్కువ శోభను పెంచుకోవాలి .శాతోదరి అనేది ఒక యంత్రం కూడా  ఆయన్త్రం  తో దుర్గను పూజించాలనే అంతతార్ధమూ ఉంది .శ్రీచక్ర యంత్రం దేవి రూపు రేఖల్ని వ్యక్తం చేస్తూ బ్రహ్మాండ ,పిండాండాలుల రెండింటినీ సూచిస్తుంది .ప్రతి ప్రాణి శరీరమూ శ్రీ చక్రమే అని మరువ రాదు .

రూపం ఏదైనా పరిణామం మాత్రం సుఖదం ,శాంతిప్రదం. అందుకే ఆమె శాంతిమతి .ఈ శాంతి ఆధ్యాత్మిక శాశ్వత శాంతి .కఠోపనిషత్ లో ‘’తేషాం శాంతి శాశ్వతీ నేతరేషాం’’అంటుంది .చివరి నామం నిరంజన .ప్రపంచానికి ఆధారం ఇస్తున్నా ఆమె నిరాధార .ఏ రంగూ ఆమెకు లేదు కాని ప్రపంచాన్ని అనేక రంగులతో శోభ కలిగిస్తుంది .ఈ రంగనాయకియే రంగ నాధుని అంతరంగిణి యై జగత్తుకు సనాతన ఆధారాన్ని అందిస్తుంది .ఇప్పటిదాకా పరమేశ్వరి అంటే ఏమిటి అన్నది తెలుసుకొన్నాం .ఇప్పుడు పరమేశ్వరి కానిదీ ఏమిటి అనేదాన్ని వివరించటం జరుగుతుంది .

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -1-10-12-

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం -శరన్నవరాత్రి మహోత్సవం 2014-09-28 దేవి అలంకరణ

వ్యాఖ్యానించండి

అక్టోబర్ 1, 2014 · 4:56 ఉద.

శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం -శరన్నవరాత్రి మహోత్సవం -ఆరవ రోజు సోమవారం 30-9-14-శ్రీ మహా లక్ష్మి దేవి అలంకరణ 

వ్యాఖ్యానించండి

అక్టోబర్ 1, 2014 · 4:49 ఉద.

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్ర రహస్యం -7 పరమేశ్వరి పరమ అస్తిత్వం

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్ర రహస్యం -7

పరమేశ్వరి పరమ అస్తిత్వం

‘’భక్తీ ప్రియా భక్తీ గమ్యా భక్తి వశ్యా భయాపహా –శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మ దాయినీ ‘’

భవానికి భక్తీ భావనే ఇష్టం .భక్తులకు సులభురాలు .భక్తుల ప్రతిమాటా వింటుంది .అందుకే ఆమె భక్తీ ప్రియా ,భక్తీ గమ్యా,భక్తీ వశ్యా అన్నారు .భక్తీ శబ్దం ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం .భక్తిద్వారానే భక్తుడు భగవాతికి వాత్సల్య పాత్రడవుతాడు .నిజమైన భక్తిని ఆమె గ్రహించగలదు .భక్తుడు భగవంతుడిని జోడిన్చేదే భక్తీ .భక్తిభావం పుట్టుక ,వికాసం ,పరిపక్వత భక్తుడిని భగవంతుడికి మరీ దగ్గరగా తీసుకొని వెళ్తాయి .పరాకాస్టమైన భక్తిలో భక్తుడికి భగవంతునికి భేదమే ఉండదు .భక్తుడు భాగవతుడు అవుతాడు .గీతలో ‘’ఏ భజన్తి తుమాం భక్త్యా మయితే తేషు చాప్యహం ‘’-ఎవరైతే భక్తీ తో నన్ను భాజిస్తారో అతడు నాలో విలీనమవుతాడు .నేను అతనిలో ప్రతిష్టి తుడనవుతాను అన్నాడు భగవాన్ కృష్ణుడు .

భక్తీ వలన మనసు ఆనంద తాన్దవమాడుతుంది. భజనల్లో కీర్తనలలో భక్తీ ఉట్టిపడుతుంది. పాటలు నాట్యం చేసినంత మాత్రాన భక్తీ ఉన్నట్లు కాదు .అవిప్రమాణాలు కావు .భావన మనసుకు తోడ్పదనంత వరకు సఫలం కాదు .పరమ ప్రేమ భావనే భక్తీ అన్నాడు నారదుడు భక్తీ సూత్రాలలో .భక్తిలో ప్రతిఫలా పేక్ష కంటే ఆత్మ సమర్పణ ఎక్కువగా ఉంటుందోఇది అలౌకిక ప్రేమ.తాను  ఆరాధించే వారి పాదాలపై తన సర్వస్వాన్ని అర్పించే ఏకైక భావన భక్తీ .శ్రవణ ,స్మరణ ,కీర్తనాది నవ విధ భక్తుల పర్యావ సానం ఆత్మ నివేదనమే .ఆత్మ నివేదనమే భక్తికి మరోపేరు అంటారు ఇలపావులూరి వారు .ద్వైత భావనలో భయం ఉంటుంది .అద్వైత భావనలో దీని  అవకాశం ఉండదు .భక్తుడిని భయం నుండి దూరం చేస్తున్దికనుక భయాపహా అయింది .

శాంభవి అంటే శంభుని పత్ని. శంభుడు అంటే మంచిని ప్రోత్సహించేవాడు ,మంచి నున్చిపుట్టిన వాడు ,లేక మంచికోసం పని చేసేవాడు .లోక కళ్యాణ కార్యం లో కల్యాణి అయిన శాంభవి కళ్యాణ మయుదయినా శంభుని కి తోడ్పడుతుంది .శాంభవీ ముద్రలో దర్శన మిస్తుంది .అందుకే శాంభవి అంటారు .మనిషి అనేక సార్లు అనేక ముద్రలలో కనిపిస్తాడు శాంభవి మాత్రం భద్ర మూర్తిగానే ప్రత్యక్ష మౌతుంది .తర్వాత శారదారార్దా నామం .శారద అంటే సరస్వతి ద్వారా ఆరాధింప బడుతుంది కనుక శారదా రాధ్యా .ఇంకో అర్ధం కూడా  చెప్పుకో వచ్చు . పరమేశ్వరి ఆరాధనకు శరదృతువు అతి అనుకూలమైనది .వసంతం శరద్రుతువులలో సూర్యుడు విషువత్ రేఖ మీద ఉంటాడు అప్పుడు ఖగోళం లో కాంతి సమ తులితం అవుతుంది .ఇది ఏ ఆరాధనకైనా బలమి స్తున్దన్నారు పాండురంగా రావు గారు .సాధారణం గా వసంతం భగవంతుని ఆరాధనకు ,శరత్తు భగవతి ఆరాధనకూ శ్రేష్టం .శరత్ అంటే వర్షం అని ,సంవత్సరం అనీ అర్ధాలున్నాయి .అంటే సంవత్సరం లో ప్రతిపగలూ రాత్రికూడా దేవిపూజకు అనువైనవి ఈ నామం వలన ఈవిషయమూ స్పష్టమైంది అంటారు .విశ్వం లో ప్రతి అణువు ,జీవితం లో ప్రతక్షణం లలితా దేవి ఆరాధనకు అనుకూలమే

శర్వాణి చిన్న పేరే కాని  అందమైన పేరు .అనవసరమైన నశ్వరత్వాన్ని నశింప జేసి ,అవసరం అవినశ్వరం అయిన తత్వాన్ని పురోగమింప జేసే శంకరుడిని శర్వుడు అంటారని డాక్టర్ గారు గొప్ప అర్ధం చెప్పారు .శర్వుని సహచారిణికనుక శర్వాణి .శర్వాణి శివ ,శక్తుల సామరస్యాన్ని సూచిస్తుంది .చివరినామం శర్మ దాయిని .సుఖాన్నిస్తున్దికనుక ఆపేరోచ్చింది .శర్మ అంటే శాశ్వత సుఖాన్ని గూర్చి తెలిపే శబ్దం .అంటే పరమేశ్వరి ఇచ్చే సుఖం లౌకికమేకాదు  ,అలౌకికమూ లోకోత్తరమూ శాశ్వతమూ అని గుర్తించాలి .

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -30-9-14-ఉయ్యూరు

 

 

 

 

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు