శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం -శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలలో చివరిరోజు విజయదశమి -శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవి అవతారం ,మరియు శమీ పూజ -శుక్రవారం -3-10-14

శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం -శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలలో చివరిరోజు విజయదశమి -శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవి అవతారం ,మరియు శమీ పూజ -శుక్రవారం -3-10-14

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under దేవాలయం

శ్రీలలితా సహస్రనామ స్తోత్ర రహస్యం -10-(చివరి భాగం )

శ్రీలలితా సహస్రనామ స్తోత్ర రహస్యం -10-(చివరి భాగం )

‘’నిష్కారణా నిష్కలంకా నిరుపాదిర్నిరీశ్వరా-నీరాగా రాగమధనా నిర్మదామదనశినీ ‘’

నిష్కారణం గా ప్రత్యక్షమయ్యే ,ప్రసన్నురాలయ్యే దేవి స్వరూప స్వరూపాలు నిర్మలాలు .వాటిలో ఎటువంటి కళం కమూ ఉండదు .చంద్రుడిలో మచ్చ ఉండచ్చు కాని దేవి ముఖ మండపం  లో ,ఆలోచనల్లో ఆచరణలలో ఏ కల్మషమూ ఉండదంటారు ఇలాపావులూరివారు .దేవిని ఏ ప్రత్యెక లక్షణం గుణం ధర్మం లతో  గుర్తించలేం .లౌకిక అస్తిత్వ హద్దుల్లో ఈశ్వరీయ తత్వాన్ని బంధించలేముకదా .మనం ఏ భావం తో ఆమెను ఆరాధిస్తే ,ఆ భావనలో ఆమె వ్యక్తమవుతుంది .జలదేవత ,వన దేవత ,మేధా ,శ్రద్ధ ,శోభ ఏ రూపం లోనైనా పరదేవతను భావించ వచ్చు .మనస్వులైన వారి ప్రతి భావనలోను ,తలంపుల లోను మనోన్మణి అయిన లలితా దేవి మంగళ రూపం ప్రత్యక్షమౌతుంది .శ్రీమాత సమస్త జగత్తుకు  అధిష్టాత్రి దేవత ,సర్వేశ్వరి .ఆమె ఐశ్వర్యం సర్వోత్క్రుస్టం.ఎవరి ఐశ్వర్య ఆదిపత్యమూ ఆమె పై సాగదు .

ఇప్పటి నుండి రెండేసి నామాలు జంటలుగా వస్తాయి .’’నీరాగా-రాగమధనా ‘’’’,నిర్మదా –మదనాశినీ’’ లాగా .దేవి రాగద్వేషాలకు దూరం గా ఉండటమే కాదు ,వాటిని దూరం  చేస్తుంది కూడా .ఆమె నిగర్వి .ఇతరుల గర్వాన్ని ఖర్వం చేస్తుంది .అసలైన సంస్కర్త ముందు  తనను తాను సంస్కరించుకొనే వాడు .ఇది గొప్ప ఆదర్శం. ఆమె దానినేఆచరించి మనతో ఆచరింప జేస్తుంది .లక్షలాది ఉపదేశాలకంటే ఒక్క ఆచరణ గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది .ప్రేమ వలన ప్రేమ పెరుగుతుంది .ద్వేషం తో ద్వేషం వ్యాపిస్తుంది .మంచి గుణాలు మనం అలవాటు చేసుకొని ఆచరిస్తే లోకం కూడా ఆమార్గాన నడుస్తుంది అని ఈ నామాల విశిష్టతను తెలియ జేశారు శ్రీ ఇలపావులూరి పాండురంగా రావు గారు .

ఇప్పటికి సమాప్తం –వీలైనప్పుడు మళ్ళీ తెలుసుకొందాం .

ఈ పది వ్యాసాలకు ఆధారం ముందే తెలియ జేసినట్లు డా ఇలపావులూరి పాండురంగా రావు గారి ‘’శ్రీ సహస్రిక ‘’.

దసరా శుభా కాంక్షలతో

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -3-10-14-ఉయ్యూరు

 

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో శరన్నవ రాత్రి ఉత్సవాలు -ఎనిమిదో రోజు గురువారం 2-10-14-శ్రీ మహిషాసురమర్దిని అలంకారం 

శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో శరన్నవ రాత్రి ఉత్సవాలు -ఎనిమిదో రోజు గురువారం 2-10-14-శ్రీ మహిషాసురమర్దిని అలంకారం

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under దేవాలయం

శ్రీలలితా సహస్రనామ స్తోత్ర రహస్యం -9 ఏది పరమ సత్యం కాదు ?

శ్రీలలితా సహస్రనామ స్తోత్ర రహస్యం -9

ఏది పరమ సత్యం కాదు ?

ఇది పరమ సత్యం అని చెప్పితే సరిపోదు .ఏది పరమ సత్యం కాదో తెలియ జెప్పాలి .శృతి ‘’సత్యమేవ జయతే నానృతం ‘’అని చెప్పింది .అలా చెప్పాలి దేవి విషయం లో కూడా .

‘’నిర్లేపా నిర్మలా నిత్య నిరాకారా ,నిరాకులా-నిర్గుణానిష్కలా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్లవా ‘’

దేవి నిర్లిప్త స్వభావాన్ని చెప్పే నామం నిర్లేప .అన్నిటికీ యెంత దగ్గరో అన్నిటికీ అంతే  దూరం లో ఉంటుంది .అంతా చేస్తూ ఏమీ చేయనట్లు ఉంటుంది .కర్మాకర్షణకు దూరం గా  ఉండి కర్మ చేస్తే అది  నిర్లిప్తత .ఇది చేసేవాడీకేకాక   చూసేవాళ్ళకూ మహదానందం గా ఉంటుంది .నిర్లిప్త జీవనం పైనే పవిత్రత సాకారం అవుతుందంటారు ఇలపావులూరి వారు .నిర్లిప్తతతో మనసు నిర్మలమవుతుంది .నిర్మలత్వానికి మరోపేరు దివ్యత్వం .అందుకే పరమేశ్వరిని నిర్మల  అన్నారు .సాధకుడు క్రమం గా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ పోతుంటే జీవితం అనిత్యమనే భావన బలీయమవుతుంది .నిత్యత్వం గోచరిస్తుంది .అందుకే అమ్మ ను నిత్యా అన్నారు .మనస్తితిలో నిత్య రూపం లో దర్శన మిస్తుంది .జీవుడు అనిత్యం ,జీవనం మాత్రం నిత్యం .లీల అనిత్యం లీలకు మూలాధారం మాత్రం సత్యం నిత్యం .నిర్లిప్త ఆవరణ ,నిర్మల మనస్సు ఉంటె నిత్యాత్మ వెంటనే ప్రత్యక్షమౌతుంది .నిర్లేపా నిర్మలా ,నిత్య అనే మూడు నామాలు ఆచరణ ,ఆలోచన ,అస్తిత్వ ములయొక్క ఆధ్యాత్మిక మహాత్యాన్ని బోధిస్తున్నాయి .వీటి సంబంధం వరుసగా శరీరం ,మనసు ,ఆత్మా .దీనితో బాటు కర్మణా ,మనసా ,ఆత్మనా పరమేశ్వరిని సాక్షాత్కా రించు కోవటానికి ఉపాయం .

తర్వాత నామం ‘’నిరాకార ‘’దేవికి నిర్దుష్టమైన ఆకారం లేదు అందుకే ఆపేరు .రూపం మనిషిని క్షుద్రుని చేస్తుంది .నిరాకార  రూపం విరాట్ సౌందర్య  భావన కలిగిస్తుంది . విశాల విశ్రుత విశ్వ సౌందర్యం దేవి అనంత లావణ్య విస్తారమే అంటున్నారు పాండురంగా రావు గారు .రూపం వ్యాకులత కలిగిస్తుంది రూపమే లేకపోతె వ్యాకులతకు ఆస్కారమే ఉండదు .పరమేశ్వకి ఆకారమూ లేదు వ్యాకులతా లేదు .మనం కూడా ఆస్తితి చేరుకోవాలంటే వీటినే సోపానాలు చేసుకోవాలని సూచన .’’ఏకాంతం మనల్ని అనేకాంతం లోకి తీసుకు వెడుతుంది ‘’అని గ్రహించాలన్నారు డాక్టర్ గారు .దుఖం లో అణగిపోవటం సుఖం లో పరవశించటం ఉండదు ..శోక మొహాలులేని పరమేశ్వరిని అందుకోవాలంటే మనమూ అలానే ఉండాలి .

ఈ దశలో సాధకుడు గుణ దోషాలకు దూరమౌతాడు .అప్పుడు ఆర్యాదేవత గుణాతీతగా అనిపిస్తుంది. గుణం అనేదిమనసులో పుట్టేది .ఆత్మతో దానికి సంబంధం ఉండదు .నిర్మల మనసుతో ఈ స్తితికి చేరినప్పుడు గుణం గౌణం అవుతుంది .అందుకే  పరమేశ్వరి ‘’నిర్గుణ ‘’అన్నారు .అంటే గుణం లేక పోవటం కాదు .గుణాలకు అతీత అని అర్ధం ,గుణ నిరపేక్ష కావటం .గుణానికి దోషానికి దూరం గా ఉండే సహజ సద్గుణ భావన ను ఇది సూచిస్తుంది .తర్వాతినామం ‘’నిష్కలా’’.కళ ఏ అస్తిత్వాన్నైనా పరిమితం చేస్తుంది .పరమేశ్వరి పరమ అస్తిత్వం ఏ పరిమితికీ  లొంగేదికాదు . కళను కళాత్మకం చేసే కళావతి తానూ కళకు భిన్నమైనది .అందువల్ల నిష్కల .

అన్నిటిలో శాంత అనేది  సరళ సుందరమైన సారమైన నామం .ఇప్పటి వరకు వచ్చిన నామాలలో ఇది సార వంతమైన నామం అన్నారు.ఇలపావులూరివారు .నిర్లిప్త ఆవరణ ,నిర్మల మనస్సు,నిత్య అస్తిత్వం నిరాకారత్వం ,నిశ్చింతత మొదలైన వాటిఫలితం పరమ శాంతి .ఈ శాంత భావనలోనే పరమేశ్వరి నివాసం .ఇది తెలిసి మసలి ఆమెను చేరిన వారికి పరమ శాంతినిస్తుంది .అందుకే తరువాతినామం శాంతి భౌతిక ,మానసిక  ,ఆధ్యాత్మిక శాంతికోసం శాంతిమంత్రాన్ని మూడు సార్లు ఉచ్చరిస్తారు తర్వాత నామాలు నిష్కామాన నిరుపప్లమా లు శాంతి సాధనాలను స్పష్ట పరుస్తాయి .అందరికోరికలే ఆమె కోరికలు .అలాంటి సార్వజనిక ,సామూహిక ఇచ్చ వల్ల  ప్రేరితుడై పని  చేసే సాధకుడు కూడా నిష్కాముడౌతాడు .కామేశ్వరి కృపకు దగ్గరౌతాడు .నిష్కామ భావన తో చేసే వాడికి విఘ్నాలు రావు .నిరుపప్లవ నామం తో విఘ్న నివారణ చెప్ప బడింది .

సశేషం

గాంధీజయంతి ,దుర్గాష్టమి ,మహర్నవమి శుభాకాంక్షలతో

మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -2-10-14-ఉయ్యూరు

 

 

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

శ్రీ సువర్చలాన్జనేయస్వామి దేవాలయం లో శరన్నవ రాత్రి ఉత్సవాలు .ఏడవ రోజు బుధవారం 1-10-14-శ్రీ సరస్వతి దేవి అలంకారం 

శ్రీ సువర్చలాన్జనేయస్వామి దేవాలయం లో శరన్నవ రాత్రి ఉత్సవాలు .ఏడవ రోజు బుధవారం 1-10-14-శ్రీ సరస్వతి దేవి అలంకారం

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under దేవాలయం

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్ర రహస్యం -8

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్ర రహస్యం -8

‘’శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరశ్చంద్ర  విభాననా –శాతోదరీ శాంతిమసీ నిరాధారా నిరంజనా ‘’

శంకర పత్ని శాంకరి .మేలుచేస్తుంది మేలు చేయటమే కాదు శోభనూ పెంచుతుంది .శ్రీ అనే మాటలో శోభ ,సౌందర్యం ,మాంగల్యం ,మహత్వం మధురిమ మొదలైన ఉదాత్త లక్షణాలు న్నాయి .ఇవన్నీ ఇస్తున్దికనుక దేవి శ్రీ కరి .శ్రీ అంటే ఆశ్రయం అనే అర్ధమూ ఉంది .అందరికి ఆశ్రయం ఇస్తుంది.తరువాతి నామం సాధ్వి .పరమ శివునికి అభిన్నమైన అనురాగిణి ,సంతత సహచరి కావటం వలన సాధ్వి అన్నారు .హృదయం మంచిది కనుక సహృదయ .అందరి హృదయాలను గుర్తిస్తున్దికనుక హృదయజ్న .సహృదయురాలు హృదయజ్న అవటం వలన ఆమె సాధ్వి అయింది సూటిగానడవటాన్ని ఇష్టపడుతుంది .అందుకు కూడా సాధ్వి .

మరో నామం ‘’శరశ్చంద్ర నిభాననా ‘’శరత్కాల వెన్నెల లాగా ఆమె ముఖం ప్రకాశిస్తుంది .శరత్కాల సూర్య కాంతితో చంద్రుడు ప్రభావితవుతాడంటారు ఇలపావులూరి వారు .చంద్రునిలో అమృత కిరణాలుంటాయి .దీనితో పాటు కాన్తికూడా కలిసి ఉంటుంది .దేవి ముఖ దర్శనం ఒక సారి కలిగితే వ్యక్తీ అమరుడౌతాడు .అక్షయ ప్రకాశం లో లీనుడైపోతాడు .ముఖం యెంత విశాలమో దేవి ఉదరం అంత చిన్నది .అందుకే శాతోదరి .పరిమిత ఉదరం కలది .భక్తులకు కూడా ఇది సూచన .తక్కువ తిని ఎక్కువ శోభను పెంచుకోవాలి .శాతోదరి అనేది ఒక యంత్రం కూడా  ఆయన్త్రం  తో దుర్గను పూజించాలనే అంతతార్ధమూ ఉంది .శ్రీచక్ర యంత్రం దేవి రూపు రేఖల్ని వ్యక్తం చేస్తూ బ్రహ్మాండ ,పిండాండాలుల రెండింటినీ సూచిస్తుంది .ప్రతి ప్రాణి శరీరమూ శ్రీ చక్రమే అని మరువ రాదు .

రూపం ఏదైనా పరిణామం మాత్రం సుఖదం ,శాంతిప్రదం. అందుకే ఆమె శాంతిమతి .ఈ శాంతి ఆధ్యాత్మిక శాశ్వత శాంతి .కఠోపనిషత్ లో ‘’తేషాం శాంతి శాశ్వతీ నేతరేషాం’’అంటుంది .చివరి నామం నిరంజన .ప్రపంచానికి ఆధారం ఇస్తున్నా ఆమె నిరాధార .ఏ రంగూ ఆమెకు లేదు కాని ప్రపంచాన్ని అనేక రంగులతో శోభ కలిగిస్తుంది .ఈ రంగనాయకియే రంగ నాధుని అంతరంగిణి యై జగత్తుకు సనాతన ఆధారాన్ని అందిస్తుంది .ఇప్పటిదాకా పరమేశ్వరి అంటే ఏమిటి అన్నది తెలుసుకొన్నాం .ఇప్పుడు పరమేశ్వరి కానిదీ ఏమిటి అనేదాన్ని వివరించటం జరుగుతుంది .

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -1-10-12-

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం -శరన్నవరాత్రి మహోత్సవం 2014-09-28 దేవి అలంకరణ

వ్యాఖ్యానించండి

అక్టోబర్ 1, 2014 · 4:56 ఉద.